Muuseumitundide sari – põhikool ja gümnaasium

Põhikooli II astmele

4×1
Nelja muuseumi ühisprogramm

4×1 on muuseumitundide sari, mille õpetaja saab kõikide Eesti Kunstimuuseumi programmidest ise kokku panna, valides igast muuseumist vabal valikul ühe muuseumitunni.

Soovitus! Liikudest vanast kunstist uueni soovitame alustada Niguliste muuseumist, seejärel külastada Kadrioru kunstimuuseumit või Mikkeli muuseumit, Adamson-Ericu muuseumit ja Kumu kunstimuuseumit.  Sarja tellimisel kehtib soodushind 2.50 € KONTROLLIDA INFOT!!!

Põhikooli III astmele

Suur haridusprojekt KOOL ↔ MUUSEUM

Muuseum koolis

Kadrioru kunstimuuseum tuleb koolitundi, et korraldada oksjon, mille käigus tehakse märkamatult tutvust Madalmaade kunsti, antiikmütoloogia ja meheks olemise kunstiga. Õpilaste poolt tehakse otsus, milline teema võidab ja millisesse muuseumitundi minnakse päriselt kohale.

Kool muuseumis:

Muuseumitundide teemad:

1.      PEIDETUD TÄHENDUSED

Madalmaades ei maalinud kunstnikud tavalisi pilte – neil oli otsekui oma salakiri. Selle lahtimuukimiseks võetakse appi meie endi vanasõnad ja kaasaegne ühiskond.

2.      ANTIIKMÜTOLOOGIA

Läbi aegade on  vanad meistrid kujutanud  teemasid antiikmütoloogiast ning leidnud ainest piiblilugudest. Astume kunstnike loodud maailma ja äratame pildid ellu. Hoolitseme selle eest, et meil tekiks tunni jooksul oma lugu, mida järjest edasi kanda.

3.      VÄGI JA VALU

Näitusel „Vägi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust“

15.10.2016 – märts 2017

Räägitakse meestest, meheks olemisest ja nende salapärasest väest. Tutvutakse portreedega ja vaadatakse, kui erinevalt võib mehi kujutada ning mida on tehtud, et esile tuua nende tõeline olemus.

Gümnaasiumile

KUNSTI ROLL ERI AJASTUTEL

Eesti Kunstimuuseumi kogude (16.–21. sajandi kunst) põhjal koostatud riiklikku õppekava toetav kunsti- ja ajalootundide 8-osaline sari gümnaasiumile, mis sisaldab loengu-, slaidi- ja filmiprogrammi ning individuaal-, grupi- ja soovi korral ka kodutööd.

Tunnid viib läbi muuseumi kuraator (kunstiajaloolane), õpetajale jääb õpilaste tunni- ja kodutöö hindaja roll. Võimalik on tellida ka sarja üksikuid tunde.

Teemad:

1. KUNSTNIK JA TEMA KAASAEG. KUNSTITEOS JA VAATAJA

Tunni keskmes on autoportreed eri ajastutest, milles kajastuvad nii kunstnike isiksused kui ka teose loomise kontekst. Portreid analüüsides selgub vaatekohtade paljusus.

2. KUNSTITEOSE SÕNUM JA VORM ERI AJASTUTEL

Tunni keskmes on elu põhikomponendid sünd ja surm ning nende vahele jäävad pidu- ja argipäevad. Arutletakse tõsimeelsusest groteskini varieeruvate kujutiste sõnumi ja vormi väljendusvõimaluste üle.

3. KUNST JA TEADUS

Tunnis käsitletakse kolme teemat – kunst kui teaduse tutvustaja ja populariseerija; kunst kui humanitaarteaduse objekt (kunsti- ja kultuuriajalugu); kunst kui reaalteaduse objekt (tehniline kunstiajalugu) –, mille kaudu avatakse kaasaegse teaduse interdistsiplinaarset loomust.

4. LUGUDE JA SÜMBOLITE RINGLUS LÄBI SAJANDITE

Valitud antiikmütoloogia, kristliku kultuuriloo ja eesti mütoloogia tegelaste kaudu illustreeritakse lugude rändu ja teisenemist ajas. Uuritakse kujundi kui püsiväärtuse erinevaid interpretatsioonivõimalusi.

5. INIMENE KUNSTIS: STAATUS, SUHTED, TEGEVUSED

Tunnis käsitletakse kunsti sotsiaalseid aspekte enesepresentatsioonist ühiskonnakriitikani. Ajaloolistest ühiskonnapeegeldustest jõutakse kaasaja interpretatsioonideni.

6. ÕUKONNAKUNSTIST TÄNAVAKUNSTINI

Tunnis liigutakse ametliku õukonnakunsti juurest pidu- ja argipäeva kujutiste kaudu tänavakunstini. Tähelepanu pööratakse eri ajastute vormikeelele ja kunstilisele retoorikale.

7. KUNSTNIKU ROLLID: KÄSITÖÖLINE, AJALOOLANE,GEENIUS, STAAR, BOHEEM

Käsitlemist leiavad kunstnike positsiooni muutumine ajas ja nende reageeringud ühiskonnas toimuvale. Tähelepanu pööratakse soorollidele ja kunstiloome protsessidele.

8. KUNSTIMUUSEUMID

Tunnis antakse ülevaade Eesti, lähivälismaa ja muu maailma kuulsamatest kunstimuuseumidest, jagatakse praktilisi soovitusi muuseumide külastamiseks ja iseseisvaks tööks kogudega referaatide, ettekannete jmt koostamisel.