Aitan lapsi kunsti juurde: muuseumitunnid

KADRIORU KUNSTIMUUSEUM JA MIKKELI MUUSEUM

  • Põhikooli I ja II aste

SOOVITAME!
Kunstiga kiusamise vastu
Muuseumitund põhineb SA Kiusamisvaba Kooli KiVa-programmil. Kadrioru kunstimuuseumi teoste ja neid saatvate vahvate lugude abil arutame õpilastega üheskoos, kuidas üksteisega lugupidavalt ja sõbralikult käituda. Tunni jooksul saab selgeks, et küsimus, kuidas teineteiste vastu hea olla, on inimesi saatnud juba pikki sajandeid. Näiteks vaatame noore Katariina II ratsaportreed ja mõtleme, kuidas võis noor saksa printsess end tunda, kui pidi kaugele Vene Keisririigi õukonda elama asuma. Seesuguseid olukordi analüüsides ja maalidel kohatud tegelastele nõu andes, saavadki lastest kiusamisvastased eksperdid, kes oskavad edaspidi kiusuolukordi paremini märgata ka väljaspool klassiruumi. Tunni lõpus valmib klassi kiusamisvastane leping, millele kõik õpilased pidulikult allkirja annavad.

Tund on valminud koostöös SA Kiusamisvaba Kooliga ja põhineb KiVa programmil. Lisainfo programmi kohta: https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/
Toetajad: Kaubamaja AS, Telia Eesti ASHeategevusfond Aitan Lapsi

Suursugune sugupuu
Tund sobib hästi esmatutvuseks Kadrioru kunstimuuseumiga. Kadrioru lossi avastades võib pea igal sammul kohtuda suurte juhtidega. Valitsejate dünastiaid uurides saadakse teada, kuidas tõusti troonile ja miks on nimede taga numbrid. Lisaks lossi tekkeloole hargneb lahti suur ja tähtis sugupuu. Kunagiste elanikega seotud kunstiteosed kutsuvad ennast lähemalt uurima ja lugusid kuulama. Muuseumitunnis on tähtis osa metoodilistel mängudel, mis aitavad mõista vanu käitumisreegleid, valitsejate omavahelisi suhteid ja juhi olulist rolli. Tunni lõpus teeme algust enda sugupuu joonistamisega.

  • Põhikooli III aste ja gümnaasium

Barokklossi lugu
Tund sobib hästi barokkstiili õppimiseks. Kadrioru loss on hea barokkstiili õpetaja, kuna siinne kaunistusterohke peasaal on üks kaunimaid barokkarhitektuuri näiteid nii Eestis kui ka kogu Põhja-Euroopas. Tõlgendame lossi rajaja Peeter I jaoks olulisi sümboleid, tõstame pilgu laemaalile ning mõtleme lossi kõige suurema teose juurde uue allegoorilise loo. Peeter I omapoolne maali tõlgendus aitab üle korrata Põhjasõja vastaspooli ja tulemusi. Vaadatakse üle valitsejate portreed ja nende eluruumid ning uuritakse, kes on lossis veel aja jooksul elanud ja milliseid muudatusi nad on endaga kaasa toonud.

  • Erivajadustega õpilased

Kunst läbi meelte
Intellektipuudega, nägemispuudega õpilastele
Muuseumitunnis kasutatakse kunsti kogemisel erinevaid meeleelundeid. Lõhnad, maitsed, helid ja kombitavad asjad aitavad kujutlusvõime hästi tööle panna ja aitavad leida ennast keset maalide maailma. Kunstiteoste vaatamisel on abiks lõhnad, mida maalimaastikel leida ja maalil olevad esemed, mida saame oma käega puudutada. Kuulame erinevaid muusikapalu ja tajume kuidas see maali meeleolu ja õhustikku muudab. Loovtööna valmib erinevate materjalidega vaikelu, mida saab kompida.

Linnuke kirjas
Intellektipuudega, nägemispuudega õpilastele
Lossis ringi käies otsimekunstiteostel olevaid linde ja suuname tähelepanu lindude välistunnustele ja elupaikadele. Võtame aja maha ja kuulame linnulaulu ja proovime ise väikest linnukoori teha. Tunni lõpus joonistame väikese linnu ja mõtleme, kuidas tema laul kõlada võiks. Kui lastega parki või metsa jalutama ei jõua, siis kunstimuuseumi tunnis saab linnukese kirja.

PROGRAMMIDE KESTUS ON 60–90 MINUTIT.

Saatjad tasuta.

Programmi kohta saab lähemalt lugeda siit.