fbpx

Aitan lapsi kunsti juurde

„Aitan lapsi kunsti juurde“ on heategevusfondi Aitan Lapsi ja Eesti Kunstimuuseumi koostööprojekt, mille raames saavad paljud koolilapsed tasuta osaleda Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundides.

Projektist lähemalt

Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ saab võimalikuks tänu taarakogumispunktides kogutud annetustele, Eesti Kunstimuuseumi panusele ning headele sponsoritele. Pakendiautomaatides, kuhu on paigaldatud vastav nupp annetuse tegemiseks, saab iga inimene pandipakendite tagatisrahaga toetada lastele kultuurielamuste pakkumist.

Kogu annetatud raha läheb Eestis elavatele lastele kunsti, teatri ja kirjandusega seotud elamuste pakkumiseks. Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ võimaldab lastel osaleda Eesti Kunstimuuseumi filiaalide haridusprogrammides.

Muuseumitunnid

Iga selline külastus Eesti Kunstimuuseumi filiaalidesse toimub spetsiaalse muuseumitunni raames. Käelist tegevust sisaldavad tunnid on interaktiivsed ja heaks täienduseks koolitundidele. Eesti Kunstimuuseumi muuseumitunnid pakuvad avastamis- ja kaasamõtlemisrõõmu igas vanuses õpilastele, olles ka suurepäraseks keelekümbluse võimaluseks. Muuseumitunde juhendavad muuseumipedagoogid või selleks koolitatud inimesed ning need on koostatud vastavalt laste vanusele. Muuseumitundide tavapärane kestus on 60–90 minutit. Mitmeid tunde saadab ka loovtöö.

Julgustame osalema ka erivajadustega laste ja intellektipuudega täiskasvanute gruppe – Eesti Kunstimuuseumi kõikidel filiaalidel on välja töötatud spetsiaalsed haridusprogrammid, mis on suunatud erivajadustega inimestele.

Sügis 2020

„Aitan lapsi kunsti juurde“ taotlusi saab hetkel esitada perioodiks september kuni detsember 2020. 

Registreerida saab tasuta muuseumitundidesse, mis toimuvad Kadrioru kunstimuuseumis, Mikkeli muuseumis, Niguliste muuseumis, Adamson-Ericu muuseumis ja Kumu kunstimuuseumis. Enne taotluse esitamist palume tutvuda „Oluline teada“ infoga. 

Esita taotlus

Kadrioru kunstimuuseum pakub projekti raames järgmisi muuseumitunde:

Kunstiga kiusamise vastu

Püsinäitusel
Lasteaiale ja põhikooli I astmele
Kestus: 90 minutit

Muuseumitund põhineb SA Kiusamisvaba Kooli KiVa programmil. Kadrioru kunstimuuseumi teoste ja neid saatvate vahvate lugude abil arutame õpilastega üheskoos, kuidas üksteisega lugupidavalt ja sõbralikult käituda. Tunni jooksul saab selgeks, et küsimus, kuidas teineteiste vastu hea olla, on inimesi saatnud juba sajandeid. Näiteks vaatame noore Katariina II ratsaportreed ja mõtleme, kuidas võis noor saksa printsess end tunda, kui pidi kaugele Vene Keisririigi õukonda elama asuma. Seesuguseid olukordi analüüsides ja maalidel kohatud tegelastele nõu andes saavadki lastest kiusamisvastased eksperdid, kes oskavad edaspidi kiusuolukordi paremini märgata ka väljaspool klassiruumi. Tunni lõpus valmib klassi kiusamisvastane leping, millele kõik õpilased pidulikult allkirja annavad.

Tund on valminud koostöös SA Kiusamisvaba Kooliga ja põhineb KiVa programmil.

Lisainfo programmi kohta siin.

Toetajad: Kaubamaja AS, Telia Eesti AS, Heategevusfond Aitan Lapsi

Märksõnad: kiusamise ennetamine, sotsiaalsete oskuste arendamine, koostöö arendamine

Kadrioru lossi lugu

Püsinäitusel
Lasteaiale ja põhikooli I astmele, kohandatud tund sobib intellektipuudega õpilastele
Kestus: 90 minutit

Tunnis tutvutakse Kadrioru lossi põneva ajalooga ning õpitakse tundma lossi rajanud valitsejaid. Kadrioru loss jutustab enda lugu ise, kui vaid osata lugeda rohketesse kaunistustesse peidetud tähendusi – vestibüüli seinal asuvast ladinakeelsest kivitahvlist peasaali kahepäiste kotkaste ja valitsejate monogrammideni. Peeter I paraadportreed uurides leitakse nii valitseja sümbolid kroon, valitsuskepp ja riigiõun kui ka märke sellest, mida monarh oluliseks pidas. Kujutleme endidki 300 aasta tagusesse õukonda ja õpime tegema reveranssi ja kummardust. Virgutust pakub ja tähelepanu treenib mäng Peetri ja Katariina sammudest.

Tunni lõpetuseks kujundavad lapsed kleeppaberile oma nimetähest monogrammi. Tund sobib hästi esmatutvuseks Kadrioru kunstimuuseumiga.

Märksõnad: Kadrioru loss, Peeter I, ajalugu, antiikmütoloogia

Barokklossi lugu

Püsinäitusel
Põhikooli II ja III astmele ning gümnaasiumile
Kestus: 90 minutit

Tund sobib hästi barokkstiili õppimiseks. Kadrioru loss on hea barokkstiili õpetaja, kuna siinne kaunistusterohke peasaal on üks kaunimaid barokkarhitektuuri näiteid nii Eestis kui ka kogu Põhja-Euroopas. Tõlgendame lossi rajaja Peeter I jaoks olulisi sümboleid, tõstame pilgu laemaalile ning mõtleme lossi kõige suurema teose juurde uue allegoorilise loo. Peeter I omapoolne maali tõlgendus aitab üle korrata Põhjasõja vastaspooli ja tulemusi. Vaadatakse üle valitsejate portreed ja nende eluruumid ning uuritakse, kes on lossis veel aja jooksul elanud ja milliseid muudatusi nad on endaga kaasa toonud.

Erivajadusega õpilased

Kunst läbi meelte

Püsinäitusel
Intellektipuudega, nägemispuudega õpilastele
Kestus: 90 minutit

Muuseumitunnis kasutatakse kunsti kogemiseks erinevaid meeleelundeid. Lõhnad, maitsed, helid ja kombitavad objektid panevad kujutlusvõime tööle ja aitavad ennast leida keset maalide maailma. Kunstiteoste vaatamisel on abiks lõhnad, mida maalimaastikel leida, ja maalil olevad esemed, mida saame oma käega puudutada. Kuulame erinevaid muusikapalu ja tajume, kuidas need maali meeleolu ja õhustikku muudavad. Loovtööna valmib erinevate materjalidega vaikelu, mida saab kompida.

Märksõnad: meeled, helid, lõhnad, perspektiiv, Achilleus

Keerukuju

Püsinäitusel
Lasteaiale ja põhikooli I astmele, nägemispuudega õpilastele
Kestus: 90 minutit

Tunni eesmärgiks on tutvuda Kadrioru kunstimuuseumis eksponeeritud skulptuuridega ning uurida, kuidas ja millistest materjalidest need on tehtud, mis võiks olla kujude sees ja miks mõni teos on asetatud postamendile. Selleks kasutatakse erinevaid rollimänge ja liikumismeetodeid.

Lastele tutvustatakse ilujumalannat Venust, end veepeeglist imetlevat Narkissost, kuldpasunaid puhuvaid ingleid, värvilisi pisiskulptuure ja pronksist Peeter I büsti. Muuseumis kujud ennast ei keeruta, aga lapsed saavad kujudele tiiru peale teha küll. Koos mängitakse uutmoodi „Keerukuju“, kus muudetakse end loosi teel saadud erinevateks kujudeks. Tunni lõpus meisterdame traadist ja plastiliinist päris enda pisiskulptuuri.

Märksõnad: skulptuur, marmor, portselan, antiikmütoloogia

Kontakt: 

Ruth Roht

kommunikatsiooni ja turunduse spetsialist