Näitused 2005

Meistriteoste lummus. Koopia Eestis 19. sajandil
16.09.2005–16.04.2006

Eesti suuremad ajaloolised kunstikogud sündisid 19. sajandil. Neid ei iseloomustanud veel 20. sajandile omaseks saanud originaali fetishism. Enesestmõistetav oli koopiate ja valandite kui Euroopa kunstipärandi kõrgeimaid tippe vahendavate teoste auväärne positsioon kogus. Sama loomulik oli, et kunstiharidus omandati vanameistrite töid kopeerides, nii mõnigi kord trükigraafika või varasema koopia vahendusel. Võõra või oma töö kopeerimine ei tähendanud loomingulist enesesalgamist. Kopeerimine erinevalt teaduslikku täpsust nõudvast valandi valmistamisest jättis kunstnikule omapoolsete täienduste ja muudatuste tegemise vabaduse, ka töö tehnika ja materjali valikus. Näitus toob koopiate näol publiku ette nii Euroopa kunstiajaloost lahutamatuid maale ja skulptuure ning valgustab nende loomise üldkultuurilisi tagamaid.