Näitused 2011

Eesti ikoonikunst
07.05.–02.10.2011
Näitusel “Eesti ikoonikunst” on väljas haruldased näited Eestis asuvatest õigeusu pühapiltidest, mis on loodud 16. sajandist kuni 20. sajandini. Koostöös kunstniku ja ikooni-uurija Nikolai Kormašoviga valminud väljapanek tutvustab kohalikke ikoonimaali traditsioone, koolkondi ja meistreid, samuti ka Eesti kirikute jaoks mujal loodud ikoone.

Bosch & Bruegel. Ühe maali neli jälge
22.10.2011–04.03.2012
Näitus tutvustab rahvusvahelist uurimisprojekti, mille keskmes on üks Eesti väärtuslikumaid kunstišedöövreid – Hieronymus Boschi ja Pieter Bruegel vanema ringiga seonduv maal “Kaubitsejate ja rahavahetajate templist väljaajamine”. Näitust toetab Tallinn 2011