Näitused 2015

Dresdeni ja Peterburi vahel. Kunstnikest kaksikvennad von Kügelgenid
24.10.2015 – 13.03.2016
Näitus toob Eestisse kahe rahvusvaheliselt tuntud kunstniku – Franz Gerhard (1772–1820) ja Karl Ferdinand (1772–1832) von Kügelgeni loomingu. Need on nimed, kellega algab Baltimaade professionaalne kunstilugu, aga kes on tähtsal kohal ka Saksamaa ja Venemaa kultuurimälus.
Kunstikonkurss “Minu Eesti”

Ehe kunst või petukaup?
28.03.–04.10.2015
Näitus vaatleb ja analüüsib laiemalt mõisteid originaal, koopia, võltsing, jäljendus jmt, selgitades nende omavahelisi seoseid, tekkelugu ning ajaloolist retseptsiooni. Kunstiteose originaal ei pruugi olla kordumatu, selle koopia aga võib olla originaalne.

Kunstiteos lähivaates
28.03.–04.10.2015
Väljapanek „Kunstiteos lähivaates” tutvustab valitud näidete põhjal teekonda, mille läbivad kunstiteosed enne muuseumisaalidesse jõudmist: restaureerimine, tehnilised ja kunstiteaduslikud uuringud ning teose loomise konteksti väljaselgitamine, mis on vajalik antud töö mõistmiseks.