Püsiekspositsioon

16.–20. saj. maalikunst. Madalmaade, saksa, itaalia, vene meistrid

18.–20. saj. Lääne-Euroopa ja Vene tarbekunst ning skulptuur

Kadrioru kunstimuuseumi püsiekspositsioon tutvustab Eesti Kunstimuuseumi väliskunsti paremikku – peamiselt Lääne-Euroopa ja Vene maali, graafikat, skulptuuri ja tarbekunsti 16.–20. sajandist. Koos kunstiteoste esitamisega tutvustab väljapanek ka nende valmimise kunstiajaloolist tausta ja muuseumi kogusse jõudmist. Kuna Kadrioru lossi ajaloolistest interjööridest ei ole peale pidusaali peaaegu midagi säilinud, siis on ruumide kunagised funktsioonid ära märgitud iga saali väljapanekut tutvustavates tekstides. Ekspositsioon on jaotatud vastavalt rahvuslikele koolkondadele, neist moodustavad kaks suuremat osa – Madalmaade kunst ja Vene kunst – ülevaatlikuma terviku, teiste maade kunst on esindatud üksikute huvipakkuvate teostega erinevatest perioodidest ja suundumustest.