Muuseumijooga


Jooga muuseumis võib esialgu kõlada pööraselt, aga tegelikult leiab mitu tasakaalukat punkti, kuidas jooga ja muuseum omavahel ühe terviku moodustavad. Muuseumijooga eesmärk on kunsti keskel leida hetk iseendale, keskenduda kunstiteostele ja vaadata maailma kõige ilusama teose sisse. Lossi kaunis keskkond ja loomulik valgus soodustavad positiivse energia tekkimist. Väljavalitud maale vaadates leitakse üles loomad ja linnud, keda joogaharjutusi tehes jäljendatakse. Rühmatööna saab üksteist aidata ja kogeda teineteise turvalist toetust. See kogemus kasvatab lapse usaldust nii iseenda kui ka teiste suhtes. Räägitakse värvustest maalidel, meie sees ja meie ümber. Õpitakse selgeks päikesetervituse mäng ning joogakaartide abil jutustatakse täiesti ainulaadne muinaslugu. Muuseumitundi tulles on soovitav panna selga mugavad ja liikumisvabadust toetavad riided.

Muuseumitunnis lõimuvad kunstiõpetuse ja kehalise kasvatuse õpiväjundid.

Õpilane

  • tunneb püsiekspositsioonis olevaid looma- ja linnuteemalisi maale;
  • oskab nimetada põhi- ja sekundaarvärve;
  • pakub joogaharjutusi tehes loovaid ja isikupäraseid lahendusi;
  • tunneb mängulisest liikumisest rõõmu, tajub oma keha;
  • usaldab ja toetab rühma- ja klassikaaslasi;
  • saab juurde enesekindlust ja julgust.