Muuseumitundide sari – lasteaed ja põhikooli I aste

Kunstimängud
Muuseumitundide sari lasteaiale ja põhikooli I astmele Eesti Kunstimuuseumi filiaalide vahetuvatel näitustel
Kestus: 90 minutit

Muuda kunsti vaatamine ja muuseumis käimine lastele igakuiseks traditsiooniks!

Muuseumitundide sari „Kunstimängud“ annab toreda võimaluse õppida tundma Eesti Kunstimuuseumi filiaale ja väljapanekuid. Sari koosneb Eesti Kunstimuuseumi vahetuvatele näitustele loodud haridusprogrammidest, millest igaüks toimib eraldiseisva tunnina, pidades silmas selleks tunniks seatud õpitulemusi ja eesmärke. Kunstimuuseumi omanäoliste filiaalide ja näituste külastamine tutvustab lastele põnevas ja vahelduvas keskkonnas eriilmelisi kunstnikke erinevatest ajastustest.

NB! Muuseumitunnid toimuvad erinevates filiaalides! Eesti Kunstimuuseumi haridustöötajad ootavad teid iga kuu vastavas filiaalis!

Vaata kava ja loe lähemalt

Muuseumitundide sari Kadrioru kunstimuuseumis

Muuseumitundide sari koosneb vähemalt viiest muuseumitunnist, mida õpetaja saab õppeaasta alguses omal valikul kokku panna. Lossikooli sarja võib koostada nii Kadrioru kunstimuuseumi kui ka Mikkeli muuseumi tundidest. Sarja tunde on võimalik tellida ka üksikult. Muuseum pakub ka omalt poolt koostatud 9-osalist sarja, milles muuseumitundide järgnevus ja kunstiga tutvumine on omavahel temaatiliselt seotud.

Teemade järjekorda on võimalik muuta või tellida üksiktunnina.

Ühe muuseumitunni kestus koos loovtöö osaga on tavaliselt kuni 90 min.

Sarja tellimisel ühe korra hind osalejale 3,50 €.

Grupile suurusega kuni 9 inimest 35 € grupp.

Lossikooli muuseumitundide sari (näidisena):

September: Pargi keel (Kadrioru kunstimuuseumis)

Muuseumitund toimub kevad ja sügishooajal õues.
Koos barokse suvelossiga kavandati ligikaudu 300 aastat tagasi uhke, paljude purskkaevude ja rohkete skulptuuridega park. Missugune see välja nägema pidi, saab teada vanu plaane uurides. Pargi keele mõistmiseks vaadatakse peenraid kõrgelt, kaugelt, madalalt ja lähedalt. Keele rääkimiseks läheb aga vaja praktikat – saaliosale järgneb loovtöö, kus nähtut ja kuuldut on võimalik ise rakendada.

Märksõnad: park kui oma ajastu märk, sümmeetria, geomeetria, erinevad taimed, maakaardi lugemine, sümbolid, Kadrioru hooned vanasti ja nüüd

Loovtöö: „ Minu park “ – joonistamine, töö sümmeetriaga

Oktoober: Suursugune sugupuu (Kadrioru kunstimuuseumis)

Kadrioru lossi avastades võib pea igal sammul kohtuda suurte juhtidega. Valitsejate dünastiaid uurides saadakse teada, millised olid need juhid, miks on nende nimede taga numbrid ja kuidas üldse tõusti troonile. Lisaks lossi tekkeloole hargneb lahti suur ja tähtis sugupuu. Teeme algust päris oma sugupuu joonistamisega, et seda hiljem põhjalikumalt uurida ja kasvatada.

Märksõnad: valitsejad, perekond, lossi ajalugu, traditsioonid, kultuuriline eripära

Loovtöö: „ Suursugune sugupuu “ – joonistamine

November: Kunstikogujate salamaailm (Mikkeli muuseumis)

K 20.11.2019 kell 10:00

Koguda saab erinevaid asju: kommipabereid, raha, mänguasju, kive, aga ka kunsti. Johannes Mikkel ja Alfred Rõude olid kirglikud kunstikogujad, kelle kollektsioonid kasvasid nii suureks, et need ei mahtunud neil enam hästi kodudesse äragi. Kui Alfred Rõudele oli missiooniks omaaegsete ägedaimate kunstnike kollektsioneerimine, siis Johannes Mikkelile oli kunst elu eesmärk – kõige tähtsam asi üldse. Et kogu ka pärast tema surma ei laguneks, kinkis ta selle Eesti Kunstimuuseumile. Nii rajatigi kunagisse lossi köögimajja muuseum. Muuseumitunnis tehakse selgeks, kuidas maalid, graafika ja tarbekunst kollektsionääri kätte võivad jõuda ja milline väärtus on eri teostel nende omanikule. Lõpuks küsime, mida võib üldse koguda.

Märksõnad: kogumine, kunsti väärtus, koopia, originaal, jäljendus, võltsing

Loovtöö: „ Loo oma muuseum“ – joonistamine, lõikamine, töö liimiga

Detsember: Jõuluprogramm: Ahi – maja süda (Kadrioru kunstimuuseumis)

Mitmes Kadrioru lossi ruumis on erinevate mustritega kahhelahjud ja kaunid marmorist kaminad. Uhketest ahjudest ja kaminatest on näha, et seal enam tuld ei tehta. Ahjud on kunstimuuseumis nagu kunstiteosed, igal kahlil on ainulaadne koobaltsinise värviga maalitud pilt, killuke imelisest sinivalgest maailmast. Muuseumitunnis räägitakse, millest ahjud on ehitatud, mis on ahjukahhel ja kuidas on ahjudele pildid sündinud. Muuseumitunni lõpus saavad lastest kahlimaalijad ning grupitööna sünnib suur ahi-kunstiteos.

Märksõnad: lossi ajalugu, ahjudel olevad maalingud, mustrid ja motiivid, materjalid

Loovtöö: grupitöö „ Ahi “ – joonistamine (akvarell, valge õlipastell)

Jaanuar: Kunst läbi meelte (Kadrioru kunstimuuseumi püsiekspositsioonis Madalmaade kunsti tutvustav tund)

Kui tavaliselt kunstimuuseumis kasutame kõige enam nägemismeelt, siis selles tunnis saavad rakendust kõik viis meelt. Tunni eesmärk on kogeda kunsti läbi erinevate meelte ja teha tutvust 17. sajandi Madalmaade kunstiga. Helid, lõhnad, maitsed ja kombitavad asjad aitavad meie kujutlusvõime hästi tööle panna. Kunstiteoste vaatamisel on abiks lõhnad, mida maalimaastikel leida ja maalil olevad esemed, mida saame oma käega puudutada. Tajume, kuidas muusika meeleolu muudab ja mida tähendab hea kunsti maitse. Muuseumitunnis lõimuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondade „Mina ja keskkond”, „Keel ja kõne” ning „Kunst” eesmärgid ja põhikooli I astme matemaatika, eesti keele, kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

Märksõnad: madalmaade kunst, meeled, materjalid

Loovtöö: loominguline kompositsioon erinevate materjalidega

Veebruar: Vabariigi aastapäeva programm: Riigivanema loss (Kadrioru kunstimuuseumis)

Veebruaris tähistame Eesti Vabariigi sünnipäeva. Ligikaudu 80 aastat tagasi elas Kadrioru lossis Eesti riigivanem ja esimene president Konstantin Päts (23.02.1874–18.01.1956). Lossi plaani vaadates ja ruumides ringi käies ning koos arutledes tehakse selgeks, mis sel ajal lossis muutus. Riigipea ruumides otsitakse eestipäraseid jooni, räägitakse riiklikest sümbolitest ja leitakse stseene Kalevipoja loost reljeefidega kaunistatud kapil; raamatukogus uuritakse intarsiatehnikas Tallinna-vaateid, võrreldes neid fotodega samadest paikadest. Nähtust eeskuju võttes töötoas valmistatakse justkui intarsiatehnikas linnavaade.

Märksõnad: intarsiatehnika, eesti rahvussümbolid, riigipea

Loovtöö: grupitöö „Pannoo intarsiatehnikas“ – mõõtmine, lõikamine, kleepimine

Märts: Muuseumi köögipool (Kadrioru kunstimuuseumis)

Muuseumitunni eesmärk on seekord keskenduda muuseumile tervikuna, mitte üksikutele kunstiteostele. Seiklusi pakkuv tund aitab mõista muuseumi funktsiooni, tuues õpilaste ette neid tegevuse külgi, mis jäävad tavakülastajal nägemata. Räägitakse sellest, mida kõike tehakse, et kunstiteostel oleks muuseumis võimalikult hea olla. Uuritakse, mida on ligi 300 aastat vanas lossis muudetud, et see saaks olla kunstimuuseum ning millega peab arvestama, kui kunstiteoseid välja pannakse. Arutletakse ka selle üle, mille järgi teoseid näitustele valitakse ja mis vahendid on nende kaitsmiseks kasutusele võetud. Lisaks käiakse ruumides, mis oma eripära tõttu ei sobi näituste jaoks ja mis on tavakülastaja jaoks suletud. Mõõdetakse õhuniiskust ja temperatuuri ning ultraviolettlambiga piilutakse maalikihtide alla, et näha, mida võib aeg ühe teosega teha.
Muuseumitunnis lõimuvad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava valdkondade „Mina ja keskkond”, „Kunst” ning „Liikumine” eesmärgid ja sisu ning põhikooli I astme kunsti- ja loodusõpetuse õpiväljundid.

Märksõnad: säilitamine, hoone kasutamine , valguse mõju, uurija töö

Loovtöö: grupitöö „Esemete pakkimine “ – töö mullikilega, teibiga, kartongiga

Aprill: Naerata ometi (Kadrioru kunstimuuseumis)

Lossis leidub sadu naeratusi, mis on malbed, viisakad, kerged või kaunid, kuid ühelgi maalil pole näha säravaid hambaid. Miks on kaunite vürstinnade naeratused peidetud ja keisril varjatud muie? Muuseumitunnis räägitakse, kuidas hoolitseti vanasti oma hammaste tervise eest, ning võrreldakse seda tänapäeva laste teadmistega suuhügieenist. Samuti vaadatakse ja õpitakse selgeks erinevad portree kujutamise viisid.

Märksõnad: tervise eest hoolitsemine, hammaste tervishoid, portreekunst

Loovtöö: maskide meisterdamine – joonistamine, lõikamine

Mai: Uus haridusprogramm „ Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu “ ( Kadrioru kunstimuuseumi näitusel „Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu“)