Tagasi kalendrisse

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste juubelinumbri esitlus ja välkseminar

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste juubelinumbri esitlus ja välkseminar

Aeg: 10.12.15  14:00–17:00
Asukoht: Kadrioru kunstimuuseum
Hind: Tasuta

Eesti Kunstimuuseum tähistab ajakirja Eesti Kunstimuuseumi Toimetised kümnenda numbri ilmumist esitluse ja välkseminariga. Kadrioru kunstimuuseumis toimub 10. detsembril 2015 kell 14.00–17.00 ajakirja juubelinumbri „Kunstnik ja Kleio. Ajalugu ja kunst 19. sajandil” esitlus ning koostöös Tallinna Ülikooli Keskaja Keskusega seminar „Pilt ja ajaloomälu Eestis täna”.

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste juubelinumber „Kunstnik ja Kleio” võtab lähivaatluse alla nii 19. sajandil loodud konkreetsete ajaloosündmuste kunstilised kujutised kui ka tollase kunstikultuuri ning ajalooteadmiste ja -teadvuse uurimise allikad. Kunstiajaloolaste ja ajaloolaste ühine lähenemine „ajaloopiltidele” annab võtme uurida religioossete, rahvuslike ja patriootiliste tunnete arengut visuaalsete allikate abil, eeskätt Baltimaades, aga ka sellega seotud Saksa ja Vene, samuti Leedu-Poola ja Skandinaavia kultuuriruumis. Erinumbri koostas Tiina-Mall Kreem.

Välkseminar „Pilt ja ajaloomälu Eestis täna” vaatleb kriitiliselt laialt levinud arusaama, et ettekujutust Eesti ajaloost on kujundanud esmajoones tekstid – romaanid ja jutustused, poeedid ja publitsistid –, samas kui pildi rolli kohaliku ajalooteadvuse kujundajana on peetud väheoluliseks. Paneeldiskussiooni vormis otsitakse vastust küsimusele, kas visuaalkultuuri ja ajaloomälu suhe väärib lähemalt uurimist – ning kui, siis kuidas ja millele tuleks kõigepealt tähelepanu pöörata. Lisaks arutatakse, milline peaks olema piltide koht ajalooõpetuses.

Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Esitluspäeval saab Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste numbreid osta soodushinnaga: numbrid 1-5 (2006–2009) hinnaga 5€, numbrid 6-10 (2011–2015) hinnaga 7€. Võimalik on osta ka numbreid 1-10 sisaldav raamatukarp, mille hind on 50€.

KAVA

14.00–14.30
Eesti Kunstimuuseumi Toimetiste erinumbri „Kunstnik ja Kleio” esitlus

14.30–16.00
Paneeldiskussioon „Pilt ja ajaloomälu Eestis”
Arutlevad Rael Artel, Eero Epner, Krista Kodres, Liina Siib
Modereerib Linda Kaljundi

16.15–17.00
Õppematerjali „Ajalooõpetus ja -pildid” 1.–2. osa tutvustus
Sõna saavad Liis Reier ja Raimo Jõerand