Tagasi kalendrisse

Loeng „Johann Köler ja Peterburi patriootide ring“

Loeng „Johann Köler ja Peterburi patriootide ring“

Aeg: 02.02.19  13:00–14:00
Asukoht: Kadrioru kunstimuuseum

Näitusel „Alguses olid … Köler ja Weizenberg

Peterburi patriootideks nimetatakse 1850. aastate lõpust 1870. aastateni tegutsenud Peterburi eesti haritlaste rühma, kuhu kuulus erinevate kultuuri- ja sotsiaalpoliitiliste vaadete, erineva tausta ja positsiooniga eesti haritlasi ametnikest ja õpetajatest vabakutselisteni. Rühma liikmed olid näiteks keisri ihuarst doktor Philipp Karell, mereministeeriumi kõrgem ametnik Aleksander Jurjev, kunstnik ja museoloog Friedrich Nikolai Russow ning ka maalikunstnik ja keisri laste joonistusõpetaja Johann Köler. Just Köleri vahendusel sidusid mitmed Peterburi patrioodid end kodumaalt lähtunud rahvusliku liikumise algatustega. Peterburi patriootide ringi liikmetest ning nende ja Johann Köleri panusest eesti kultuuri ja ühiskondlikesse arengutesse tulebki loengus lähemalt juttu.

Prof Ljubov Kisseljova (Tartu Ülikool). Loeng on eesti keeles

Ljubov Kisseljova on Tartu Ülikooli slaavi filoloogia osakonna juhataja ja vene kirjanduse professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on 18. sajandi ja 19. sajandi esimese poole vene kirjanduse ajalugu, vene kirjandus teiste rahvuste kultuurikontekstis ning Juri Lotmani pärand. Olulise panuse eesti kirjanduslukku on lisanud Kisseljova uurimused Jaan Krossi teostest „Keisri hull”, „Kolmandad mäed” ning „Doktor Karelli raske öö”. 2017. aastal ilmus tema monograafia „Eesti-vene kultuuriruum“.

Johann Köler (1826–1899). Roomlanna. 1858. Õli. Eesti Kunstimuuseum
August Weizenberg (1837–1921). Ideaal. 1888. Marmor. Eesti Kunstimuuseum