Tagasi kalendrisse

Loeng „Johann Köler – kunstnik keiserliku õukonna teenistuses“

Loeng „Johann Köler – kunstnik keiserliku õukonna teenistuses“

Aeg: 12.01.19  15:00–16:00
Asukoht: Kadrioru kunstimuuseum

Näitusel „Alguses olid … Köler ja Weizenberg

„Selleks et olla märgatud õukonnas ja saada õukonnakunstnikuks, tsaari tütarde joonistusõpetajaks, kelleks Köler sai 1860. aastatel, oli kasulik omada tutvusi. Sissepääsu õukonnamaailma tagasid talle nii tema anne ja edusammud kunstis kui ka tutvus ihuarstide (Haartmani ja Karelliga), teatud osa võis etendada ka tema sõber, tulevane akadeemik Jakov Grot, kes oli 1850. aastatel suurvürstide õpetaja.“
(L. Kisseljova „Eesti-vene kultuuriruum“)

Prof Ljubov Kisseljova (Tartu Ülikool). Loeng on eesti keeles

Ljubov Kisseljova on Tartu Ülikooli slavistika osakonna juhataja ja vene kirjanduse professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on 18. sajandi ja 19. sajandi esimese poole vene kirjanduse ajalugu, vene kirjandus teiste rahvuste kultuurikontekstis ning Juri Lotmani pärand. Olulise panuse eesti kirjanduslukku on lisanud Kisseljova uurimused Jaan Krossi teostest „Keisri hull”, „Kolmandad mäed” ning „Doktor Karelli raske öö”. 2017. aastal ilmus tema monograafia „Eesti-vene kultuuriruum“.

Johann Köler (1826–1899). Roomlanna. 1858. Õli. Eesti Kunstimuuseum
August Weizenberg (1837–1921). Ideaal. 1888. Marmor. Eesti Kunstimuuseum