Tagasi kalendrisse

Raamatuesitlus: Johann Köler

Raamatuesitlus: Johann Köler

Aeg: 24.04.19  17:00–18:00
Asukoht: Kadrioru kunstimuuseum

Raamat on välja antud „Eesti Kunstimuuseum 100“ juubeliprogrammi raames

Autor: Mai Levin
Eelretsenseerinud Juta Keevallik
504 lk
Eesti keeles; resümeed, pildiallkirjad ja teoste kataloog inglise ja vene keeles
Väljaandja Eesti Kunstimuuseum 2019
ISBN 978-9949-485-95-6

Eesti professionaalse kunsti rajajast ja rahvusliku liikumise tegelasest Johann Kölerist on kirjutatud monograafiaid, artikleid, katalooge, romaan, novell ja koguni luuletusi. Ent aastate möödudes ajaloolised ja kunstiajaloolised seisukohad muutuvad – kui mitte kardinaalselt, siis teatud määral kindlasti. Lisanduv teave ja ajaline distants aitavad kaasa objektiivsemale käsitlusele. Paradigmamuutused, mis puudutasid 20. sajandi algupoole kunsti, kajastusid eesti kunstiajaloolises uurimistöös juba 1970.–1980. aastatel ning selles osas on uusi aspekte leitud siiani. Mis puutub 19. sajandisse, siis seniseid vaatepunkte on enim revideeritud baltisaksa kunsti osas, rahvusliku kunsti rajajatest on Heini Paas oma raamatutes ajakohasemalt esitlenud skulptoreid, eelkõige August Weizenbergi. Niisiis oli teravalt päevakorral vajadus Johann Köleri uue monograafia järele, mis oleks kriitilise pilguga üle vaadanud ja kokku võtnud senised uurimistulemused, allikates laialipillatud teabe ning vaadelnud kunstniku elu ja tegevust tervikuna, asetades ta 19. sajandi teise poole Euroopa ja Venemaa kunsti konteksti.

Alates 1960. aastatest on toimunud olulised nihked 19. sajandi akadeemilise kunsti käsitlemises. Akadeemilist õpetust ja näitusekunsti on hakatud vaatlema arengus, muutumises, mitte ainult konfliktis, vaid ka vastastikuses seoses uute vooludega realismist peale. On hakatud mõistma akadeemilise kunsti positsiooni objektiivset tingitust 19. sajandil, hakatud nägema, et see väljendas omal kombel ajastu vaimu. Seetõttu on Köleri loomingutki võimalik vaadata eelarvamuste vabamalt.

Monograafia koostamisel oli eelkõige tähtis anda koondpilt Johann Köleri teostest niisuguses mahus, millist praegusel hetkel tunneme, varustades teoste täpsustatud andmed ka kvaliteetsete teoste reproduktsioonidega. Lisaks Eestis asuvale Köleri pärandile on monograafias esmakordselt koondatud ja värviliste fotodega esitatud ka väljaspool Eestit, põhiliselt Venemaa muuseumides ja muudes asutustes paiknevaid teoseid. Nende hulgas on akadeemilisi kompositsioone, eskiise, portreesid, joonistusi, mosaiike jne. Kõrgtasemel tehnilisi võimalusi kasutades fotografeeriti ka kogu Eesti muuseumides olev materjal. Selliselt reprodutseerituna peaksid kunstniku teosed raamatus kõnelema iseenese eest – näitama kõrget kunstilist kvaliteeti.

Juba kunstiajaloo isa Giorgio Vasari ajal ei huvitanud publikut mitte ainult kunstnik kui looja, vaid ka kui inimene, isiksus. Kölerit iseloomustab kõigepealt tema osa rahvuslikus liikumises selle radikaalsema kodanlik-demokraatliku tiiva juhina Carl Robert Jakobsoni kõrval. Sellele on palju tähelepanu pühendanud ajaloolased ja kunstiajaloolased. Köleri eluloos leidub rohkesti detaile, mis kirjeldavad teda kui oma ajale avatud, laialdaste huvidega elutarka inimest. Tähelepanelik lugeja leiab need raamatust üles. Loodetavasti saab pilt Kölerist kui inimesest seeläbi rikkam.

Raamat koondab endas Köleri biograafia ja loomingu ülevaadet, mille koostamisel on kaasatud arvukalt publitseerimata arhiivimaterjale ja teadaolevate teoste kataloogi. Lisades on avaldatud 1900. aastal Peterburi Kunstide Akadeemias toimunud Köleri postuumse mälestusnäituse kataloog, samal aastal Peterburis aset leidnud oksjonil enampakkumisel olnud Johann Köleri teoste nimekiri ja ülevaade Köleri esinemistest näitustel.

Mai Levin

 

Kollektsioonid: Eesti Kunstimuuseum; A. Radištševi nim Riiklik Kunstimuuseum, Saratov; Eesti Ajaloomuuseum, Tallinn; Enn Kunila kogu, Tallinn; erakogu, Eesti; erakogu, Helsingi; erakogu, Tallinn; Karjala Kujutava Kunsti Muuseum, Petroskoi; Murmanski Oblasti Kunstimuuseum; Omski Oblasti M. Vrubeli nim Kujutava Kunsti Muuseum; Pensa Oblasti Riiklik K. A. Savitski nimeline Maaligalerii; Permi Riiklik Kunstigalerii; Pjotr Petrovitš Semjonov-Tjan-Šanski pärandi fond, Peterburi; Primorje Riiklik Maaligalerii, Vladivostok; Rahvusmuuseum, Varssavi; Riiklik Ajaloomuuseum, Moskva; Riiklik Ermitaaž, Peterburi; Riiklik Muuseum-kaitseala Tsarskoje Selo, Peterburi; Riiklik Peterburi Linna Ajaloo Muuseum; Riiklik Tretjakovi Galerii, Moskva; Rjazani Ajaloo- ja Arhitektuurimuuseumkaitseala; Rjazani Oblasti Riiklik I. Požalostini nimeline Kunstimuuseum; Soome Rahvusgalerii – Sinebrychoffi kunstimuuseum, Helsingi; Stavropoli Krai Kujutavate Kunstide Muuseum; Sõjalaevastiku keskmuuseum, Peterburi; Tartu Kunstimuuseum; Tšerepovetsi Muuseumiühing, kunstimuuseum; Uljanovski Oblasti Kunstimuuseum; Venemaa Kunstide Akadeemia Muuseum, Peterburi; Venemaa Teaduste Akadeemia, Peterburi; Venemaa Teaduste Akadeemia Vene Kirjanduse Instituudi Kirjandusmuuseum (Puškini maja), Peterburi; Viljandi Muuseum

Kirikud: Iisaku katedraal, Peterburi; Jaani kirik, Cēsis; Kaarli kirik, Tallinn; Peetri kirik, Tartu

Projektijuht ja toimetaja: Renita Raudsepp
Assistent-toimetaja: Ester Kangur
Graafiline disain ja pilditöötlus: Külli Kaats
Keeletoimetajad: Ester Kangur, Richard Adang, Vitali Belobrovtsev
Tõlkijad: Krista Mits, Vitali Belobrovtsev, Evelina Vedom, Mai Levin
Abitoimetajad: Elo Maandi-Puu (Eesti Kirjandusmuuseumi – Eesti Kultuuriloolise arhiivi viited), Kaarel Vanamölder (peatükk „Köler ja tema aeg“), Liina Lõhmus (Eesti Riigiarhiiv, Johann Köleri perekonnalugu – viited)
Assistendid: Anu Allikvee, Klaire Kolmann
Fotod Eesti Kunstimuuseumi kogusse, Viljandi muuseumi kogusse ja erakogudesse kuuluvatest teostest ning kirikutes asuvatest teostest (Jaani kirik, Cēsis; Kaarli kirik, Tallinn; Peetri kirik, Tartu): Stanislav Stepaško
Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda, Printon

Eriline tänu: Aleksandra Murre

Täname:
Anne Untera, Liisa Kaljula, Ivar-Kristjan Hein, Ulrika Jõemägi, Marge Laast, Tiiu Parbus, Helen Melesk, Elnara Taidre, Eda Tuulberg, Sergei Aleksejev, Maret Puhk, Enn Kunila, Sven Pertens.

Tartu Kunstimuuseum, Viljandi Muuseum, Johann Köleri kodukoht-muuseum – Lubjassaare talu, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum, Eesti Kirjandusmuuseum – Eesti Kultuurilooline Arhiiv ning kõik eraisikud ja institutsioonid kes ühel või teisel moel raamatu väljaandmisele kaasa on aidanud.

Laadi alla raamatu tutvustuse .pdf-fail