Kunstiteoste ekspertiis ja konserveerimine

Kadrioru kunstimuuseum kuulub organisatsiooni Eesti Kunstimuuseum. EKM teostab tasulisi kunstiteoste ekspertiise kultuuriväärtustega tegelevatele organisatsioonidele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Eesti Kunstimuuseum ei teosta tellimisel konserveerimistöid.

Täiendava info saamiseks suuname teid Eesti Kunstimuuseumi konserveerimisosakonna lehele.