Ühekordsed muuseumitunnid – põhikool ja gümnaasium

„Ülikool – ülikuul“ – muuseumitund gümnasistidele!
näitusel „Ars academicaTartu Ülikooli kunstikogu
02.11.2019–22.03.2020

Uusi teadmisi ja väljakutseid pakkuv muuseumitund on noortele omanäoliseks teejuhuks ülikooli hariduse juurde. Muuseumitund viib näitusele „Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu“, mis on pühendatud Eesti rahvusülikooli 100. aastapäevale.

Koos Kadrioru kunstimuuseumi noorte haridustöötajatega tehakse tunnis kunstiteoste kaudu tempokas retk läbi Eesti vanima ülikooli, kunstimuuseumi ja kunstiõppeasutuse ajaloo, üheskoos küsimusi esitades ja vastuseid otsides. Kogutud teadmisi aitab kinnistada ja interpreteerida tööleht, mis sisaldab ka lisaülesannet juhuks, kui õpetaja soovib teemaga muuseumitunniväliselt jätkata.

Tunni deviisid on „Noortelt noortele!“ ja „Loomingulisus loeb!“

Õpiväljundid:

  • õpilane mõistab ülikooli ja teadustöö seotust
  • on tuttav Eesti vanima ülikooli ajalooga
  • mõistab kunsti rolli teaduses
  • julgeb diskuteerida hariduse ajaloo ja tuleviku teemal
  • langetab läbimõelduma otsuse enda haridustee tuleviku osas

Programmi ja töölehe autorid: Tiina-Mall Kreem, Aleksander Metsamärt ja Loore Sundja

Märksõnad:

Emajõe Ateena, akadeemilised teadmised ja traditsioonid, paljurahvuselisus ja globaalsus; ajaloolised väärtused hariduse ja euroopaliku kultuuri teenistuses; kunst kui ülikooli väärtushinnangute ning õppe- ja teadustöö kajastaja.

Tundi saab tellida eesti ja vene keeles ning ka keelekümblusformaadis.

Kadrioru kunstimuuseumi püsiekspositsioonis
Aastaringsed:

Barokklossi ajalugu
Sobib hästi Kadrioru lossi esmakülastuseks ja barokkstiili õppimiseks
Kadrioru loss on hea barokkstiili õpetaja, kuna siinne kaunistusterohke peasaal on üks kaunimaid barokkarhitektuuri näiteid nii Eestis kui ka kogu Põhja-Euroopas. Tõlgendame lossi rajaja Peeter I jaoks olulisi sümboleid, tõstame pilgu laemaalile  ning mõtleme lossi kõige suurema teose juurde uue allegoorilise loo. Peeter I omapoolne maali tõlgendus aitab üle korrata Põhjasõja vastaspooli ja tulemusi. Vaadatakse üle valitsejate portreed ja nende eluruumid ning uuritakse, kes on lossis veel aja jooksul elanud ja milliseid muudatusi nad on endaga kaasa toonud.
Muuseumitunnis lõimuvad põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppekava kunstiõpetuse, ajaloo ja eesti keele õpiväljundid.

Noorem õpilane
– leiab Kadrioru lossist barokkstiili tunnusjooni;
– teab, millal toimus Põhjasõda ja kuidas see lõppes;
– oskab etteantud sõnu kasutades moodustada nähtuga kokkukäiva loo;
– loeb sümbolikeelt.

Vanem õpilane
– nimetab barokkstiili tunnusjooni ja toob vastavaid näiteid;
– seostab ajaloolist maali aktuaalsete poliitiliste teemadega;
– selgitab Põhjasõja põhjusi, tulemusi ja mõju;
– teab, kes olid Peeter I, Katariina II, Karl XII, Konstantin Päts ning iseloomustab nende tegevust.

Amor, Noa ja Neitsi Maarja
Tutvumine antiikmütoloogia ja vanade piiblilugudega.
Maailm on täis müüte, lugusid ja legende, mida on põlvest põlve edasi kantud. Neid samu lugusid on oma teostes kujutanud ka paljud kunstnikud. Tunni eesmärk on tutvustada õpilastele antiikmütoloogiat ja piibliainelisi lugusid, mis peidavad end Kadrioru lossis asuvatel maalidel ja skulptuuridel. Lisaks ühistele teoste tõlgendustele analüüsitakse teoseid ja lugusid omaloodud etteastete kaudu – luuletuse, koomiksi, liikumise, laulu või lühijutustuse näol. Läbi enda loomingu saavad noored selgeks kunstiteostel kujutatu ja lisatakse vanadele lugudele juurde kaasaegne värv.
Muuseumitund haakub nii ajaloo, kunstiajaloo, kirjanduse kui ka usundiõpetusega, toetades antiikautorite ja piibliteemaliste tekstide mõistmist.

Õpilane
– teab, mis on müüt ja mütoloogia;
– oskab seostada mütoloogilisi ja piiblist pärinevaid tegelasi vastavate lugude ja kunstiteostega;
– mõistab ja austab erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi;
– tõlgendab pildikeelt läbi teiste meediumite – luuletus, liikumine, koomiks, lühijutustus;
– oskab vanadele lugudele anda kaasaegne tähendus.

Peidetud tähendused
Madalmaade kunsti tutvustav tund.
Madalmaades ei maalinud kunstnikud tavalisi pilte – neil oli otsekui oma salakiri. Kunstiteoste paremaks tõlgendamiseks võetakse kasutusele meie maal sajandeid tagasi elanud inimeste ütlemised, vanasõnad. Õpilastel on võimalus abistavate töölehtede põhjal kaaslastele oma tõlgendustest rääkida ning tunnijuhi suunamise ja maalide abil välja selgitada just Madalmaade kunstile omased tunnusjooned. Olulisel kohal on õpilaste omapoolne teadmiste konstrueerimine. Virtuoosse tehnika ja põneva süžeega võluvad meid Pieter Breughel noorema ja Marten de Vosi töökojast pärinevad tööd ning Hans van Esseni, Bartholomeus van der Helsti või Jan Gotlief Glauber-Myrtilli maalid.
Muuseumitunnis lõimuvad põhikooli III astme ja gümnaasiumi õppekava sotsiaalained, ühiskonna- ja kunstiõpetus ning eesti keel.

Õpilane
– oskab edastada maalidelt saadud infot vanasõnade vahendusel, sidudes seda oma hinnangute ja seisukohtadega;
– arendab kunstiteoste märgiliselt tõlgendamise oskust;
– tunneb muuseumis eksponeeritud Madalmaade kunsti, kultuuri ja eripära;
– toob välja Madalmaade kunsti tunnusjooned;
– mõtleb vanasõnast lähtudes välja uusi visuaalselt teostatavaid ideid.