Vene valitsejad. Valitsejaportreed Eesti kunstikogudest

20. oktoober – 27. mai 2007

 

Näitus tutvustab laiale publikule Venemaa keisrite ja nende pereliikmete portreid erinevatest Eesti kunstikogudest – seda nii maalis, graafikas, skulptuuris kui ka tarbekunstis. Portreede galerii algab Venemaa muistse valitseja Rjuriku kujutisega, kuid keskendub põhiliselt valitsejatele alates Peeter I-st kuni Nikolai II-ni, ehk siis nendele, kelle valitsemisajal kuulusid Eesti alad Vene Impeeriumi koosseisu.

vene-valitsejad-1

Eksponeeritavad teosed pärinevad Eesti Kunstimuuseumist, Narva Muuseumi Kunstigaleriist, Tallinna Linnamuuseumist, Eesti Ajaloomuuseumist, Tartu Ülikooli raamatukogust, Tartu Kunstimuuseumist, Saaremaa Muuseumist ja erakogust.

vene-valitsejad-2

Valitsejaportree on omaette kunstižanr, mille tähendus ei piirdu vaid kunstiajalooga. See on pigem ajastu dokument või ajaloomälestis, mis võib asjatundlikule vaatajale pajatada nii mõndagi oma loomisaja võimustruktuuridest, ideoloogiast, inimeste mentaliteedist ja ühiskonna struktuurist. Olles esindusportree osaks, asub valitsejaportree selle žanri tipus, olles sellel alal tooniandjaks.

vene-valitsejad-3

Vene valitsejate portreede teemakäsitluse asetamine Eesti konteksti toob sellesse palju huvitavaid dimensioone, sest kõik eksponeeritavad teosed pärinevad siinsetest kogudest ja räägivad meile kohalikust mentaliteediajaloost ning võimu ja vaimu problemaatikast. Keiserlikud portreed telliti vaid õukonna ja kunstimaailma poolt tunnustust leidnud kunstnikelt, nii Vene kui ka välismaistelt. Samas eksisteerisid ka teatud valitseja poolt heaks kiidetud “originaalid”, mida massiliselt kopeeriti ja ametiasutustesse levitati .

vene-valitsejad-4

Eesti kogudes leidub nii esimest kui ka teist tüüpi töid ja peab tunnistama, et portreede üldine tase on üllatavalt hea, eriti 18. sajandil loodud portreed. Kohustuslike, maaliliselt puisevõitu ja rohmakate provintslike portreede (enamasti tundmatute meistrite tööde) kõrval leidub siin ka äärmiselt huvitavaid signeeritud autoritöid, samuti silmapaistva kvaliteediga koopiaid.

vene-valitsejad-5

Näitusega kaasneb mahukas kataloog eesti, vene ja inglise keeles, mis sisaldab kunstiteaduslikke ja ajaloolisi artikleid oma ala spetsialistidelt ning rohke pildimaterjali ja annotatsioonidega varustatud näitusenimestikku. Kataloog on suunatud nii laiale publikule, kui ka erialainimestele, olles nii valgustav-populariseeriv kui ka uurimuslik.

Näituse ja kataloogi koostajad: Mai Levin ja Aleksandra Murre

Näituse ja kataloogi kujundaja: Peeter Laurits