fbpx

Otsing

Elus ja eluta 15.09.2023 – 03.03.2024

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Kristina Õllek. They Breathe Water. Bioaccumulation no. 2: Silicon Ostreoidea. Extended version. 2019/2021
I kooliaste
Lasteaed
Muuseumitund

Elus ja eluta

Muuseumitunni eesmärk on kunstiteoste vahendusel tutvuda elus- ja eluta looduse objektidega ning teadvustada inimtegevuse mõju loodusele.

Põneval näitusel on traditsioonilised vana kunsti teosed kõrvutatud kaasaegsete kunstnike keskkonnateemasid käsitleva loominguga. Mängudes ja ülesannetes uurime elusat ja elutut, looduslikku ja tehislikku ning kuidas kõik on omavahel seotud. Harjutame eakohaste meetodite abil nii vanema kui ka nüüdiskunsti vaatlemist ja õpime kunsti kohta küsimusi esitama. Mõtleme, kuidas hoida looduskeskkonda enda ümber ning miks on tähtis arvestada meid ümbritsevate loomade ja taimedega.

Tunni lõpetuseks loob iga laps taaskasutusmaterjalidest meduusi.

Märksõnad: elus ja eluta, looduslik ja tehislik, liigirikkus, tarbimine, taaskasutus, inimese suhe loodusega, vana ja uue kunsti dialoog, ökokunst

Muuseumitund lõimib loodusõpetust ja kunstiõpetust

Tunni läbimisel õpilane:

 • nimetab eluslooduse tunnuseid;
 • tutvub kunstiteostega eri ajastutest ja kirjeldab neid;
 • eristab looduslikke ja tehislikke materjale ning tuvastab neid kunstiteostelt;
 • loob taaskasutusmaterjalidest meduusi.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevusi:

 • suutlikkust tajuda ning väärtustada oma seotust looduse mitmekesisuse ja kultuuripärandiga;
 • suutlikkust kasutada õpitut erinevates olukordades ja seostada omandatud teadmisi varem õpituga;
 • suutlikkust esitada ning põhjendada oma seisukohti selgelt, asjakohaselt ja viisakalt;
 • suutlikkust ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ning oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Enne muuseumitundi

 • Korjake kooli või lasteaia ümbruskonnast kokku kõik prügi, mis leiate. Mõelge lastega, kuidas võis prügi sinna sattuda. Kust prügi tuleb ja mida teha, et seda oleks meie ümber vähem? Kuidas kasutada ära mittelagunevaid jäätmeid nagu plast?
 • Kasutage pestud plastprügi värviringi või vikerkaare tegemiseks. Tuletage meelde, millised on põhivärvid ja mis on nende vastandvärvid. Sorteerige prügi värvi järgi ja asetage see ringi või joonele. Loodud värviringist või vikerkaarest võib teha püsiva installatsiooni või salvestada fotona.

Vajalikud vahendid: kindad ja kotid prügi korjamiseks

Pärast muuseumitundi

 • Arutage koos, mis jäi näitusekülastusest kõige paremini meelde? Milline oli sinu lemmikteos, mida näitusel nägid? Mis oli kõige olulisem teema, millest näitusel räägiti?
 • Looge lemmikteose või teile kõige olulisema teema põhjal etteaste, kas gruppides või terve klassina, mida teistele esitada. Etenduse võib teha kas näidendi, nukuetenduse, laulu, luuletuse või lühifilmi näol.