fbpx

Otsing

Portreed ja hingemaastikud 13.04.2024 – 25.08.2024

Kadrioru kunstimuuseum
Hind osalejale
6 €
Hind 6 € osaleja. Grupile suurusega kuni 9 inimest hind 60 €. Muuseumitunni eest tasumine arvega või kassas.
Joaquín Sorolla (1863–1923). Kalasaaki ootamas. 1915. Õli. Erakogu, Bilbao
II kooliaste
Muuseumitund

Portreed ja hingemaastikud

Muuseumitunni eesmärk on püsiekspositsiooni ning näituse „España Blanca y Negra. Hispaania maastikud Fortunyist Picassoni“ teoste varal anda ülevaade portreekunsti arengust 16. sajandist 20. sajandi alguseni ning arendada õpilase oskust analüüsida inimese sisemaailma.

Eri riikides ja ajastutel valminud portreid vaadates oleme justkui ajarändurid, kes saavad tuttavaks teostel kujutatud inimeste, nende lugude ja identiteediga. Mõtiskleme selle üle, kuidas nad elasid ja mida tähtsaks pidasid, ning arutleme, mil määral kõik see erineb tänapäeva elust. Tutvume mängulisel viisil kunstimõistetega ja uurime, kuidas on ajas muutunud nii maalitehnikad, kujutusviis, pildikeel kui ka kunstniku roll. Rühmatöös arendame kunsti vaatamise kaudu oskust mõelda end kujutatud inimese olukorda.

Muuseumitunni lõpus mõtleme, millised on meie endi hingemaastikud ning loome tuši ja kuivpastellidega joonistuse.

Muuseumitund lõimib kunsti, ajalugu ja inimeseõpetust.

Märksõnad: portree, poolfiguur ja täisfiguur, empaatia, seisuslik kord, ajalooallikas, realistlik kujutusviis, modernism, maalitehnikad, kunstniku roll, Hispaania kunst, maastik

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

  • analüüsib rühmatöös valitud portreed;
  • kirjeldab ühiskonna seisusliku jaotuse muutust ajas;
  • nimetab mõisteid täisfiguur, poolfiguur, paarisportree, kaksikportree, grupiportree, autoportree, otsevaade ja külgvaade;
  • loob tuši ja kuivpastellidega joonistades loovtöö.

Muuseumitund toetab põhikooli riikliku õppekava üldpädevustest kultuuri- ja väärtuspädevust ning sotsiaalset pädevust.

Muuseumitund kestab 90 minutit.
Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

Ettepanekuid eel- ja järeltegevusteks

Portreed – kellele ja milleks?

Tänapäeval on fotojäädvustuste tegemine igaühele kättesaadav ja lihtne. Siiski minnakse mõnikord professionaalse fotograafi juurde ning tänapäevalgi loovad portreid ka kunstnikud.

Enne muuseumitundi soovitame klassis arutleda järgmiste küsimuste üle:

  • Mis on portree?
  • Miks portreesid on tehtud ja tehakse? Kellest? Kas ja kuidas on see aja jooksul muutunud?
  • Kas teie koolimajas (või mujal avalikus ruumis) on mõni portree? Keda see kujutab ning miks see seal on?

Meie klassi näitus

Tehke muuseumitunnis valminud loovtöödest oma klassiruumis väike näitus ja pange need seintele või laudadele. Andke üksteisele tagasisidet ja tooge oma kaaslaste töös välja vähemalt üks iseloomulik joon või detail, mis teile meeldib.